Zavlažování trávníku

Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím. U nově zakládaných
trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování malou dávkou vody,
třeba i několikrát denně v intervalech 4 - 6 hodin. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě
dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V případě
jednorázové závlahy velkým množstvím vody může dojít až k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V
prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy pod povrchem. Pravidlo méně
intenzivní, ale časté závlahy tedy platí u krátce založených trávníků, ale i u svažitých pozemků.
Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již
zesílil (nejdříve po 5 ti týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po
2 – 3 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2x - 3x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného
trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst
kam zasahují kořeny trav.
Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku 25 – 40 l/m 2 rozdělíme do 2 - 3 cyklů/týden (např.
pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 - 15 l/m 2 .
Z hlediska účinnosti závlahy je vhodné provádět závlahu v časných ranních hodinách. V této době je také
nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlinami – nehrozí teplotní šok. Při vysoké teplotě a
intenzitě slunečního záření může být množství odpařené vody až na úrovni 50% závlahové dávky. Pokud
to není nezbytné, nezavlažujte tedy během dne.
Při častém dávkování velmi malého množství vody by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké
hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv najeho růst, kořeny by byly příliš mělko a trávník by se
stal náchylným na vysychání. Také by se v něm více dařilo různým plevelům, jejich semena by lépe vzcházela a
časem by se v trávníku více rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Bylo by zde i větší riziko napadení
plísněmi, houbami a mechem.