Vertikulace

Cíl vertikutace
Odstranění plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku, to jsou hlavní
cíle pro provedení vertikutace.
Plsť se v trávníku tvoří v průběhu vegetace. Plsť je:
 zbytky posečené trávy
 odumřelé rostliny
 plevele
 mech.
Plsť vytvoří v trávníku i několik centimetrů silnou nepropustnou vrstvu, která má velmi
negativní vliv na kvalitu trávníku. Zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a
vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek
„udušení trávníku“.
Vrstva plsti v trávníku způsobuje jeho mělké zakořenění. Trávník zakoření pouze ve
vrstvě plsti a kořenový systém se rozrůstá do šířky. Mělce kořenící rostliny pak v
sušším období špatně příjmají vláhu z půdy. Kořeny nedosáhnou do hlubšího
půdního profilu. To vše způsobuje vysychání trávníku.
Vysychání trávníku a jeho „udušení“ vede ke:
 žloutnutí trávníku,
 špatnému stavu a oslabení,
 ztrátě vitality.
Oslabený trávník pak snadněji napadají houbové choroby a plísně. Vyschlá místa
rychleji zarůstají plevelem a mechem.
Pravidelné a účinné odstraňování plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy
je nezbytné pro zdravý a silný růst trávníku a jeho vitalitu. Vertikutujte, nechte
trávník nadýchnout.